Vitajte na stránkach spoločnosti KRIŠKO s.r.o., poskytovateľa komplexných služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci . Naša spoločnosť  vznikla  ako  fyzická osoba už v  roku 1992. Od roku 2010 pôsobíme  ako s.r.o. V prvých rokoch svojej činnosti si vybudovala pozíciu stabilnej a kvalitnej spoločnosti. Túto pozíciu si držala napriek stále rastúcej konkurencii aj vďaka dôvere svojich klientov. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je poskytovanie komplexných služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s platnou legislatívou a s ohľadom  na konkrétne podmienky klienta. Naším cieľom je ponúknuť  klientom odbornosť, kvalitu a individuálny prístup pre efektívnu spoluprácu. Kontaktujte nás pre spracovanie individuálnej ponuky vami požadovaných služieb.

Ladislav Kriško – konateľ spoločnosti.

Naša ponuka zahŕňa nasledujúce služby a činnosti:

 • kontroly, opravy a predaj hasiacich prístrojov
 • kontroly a opravy hydrantov, hadicových navijakov
 • tlakové skúšky hydrantových hadíc
 • bezpečnostné a protipožiarne tabuľky – predaj
 • výkon činnosti technika požiarnej ochrany
 • bezpečnostno technická služba
 • špecialista požiarnej ochrany
 • revízie tlakových nádob
 • plnenie fliaš CO2
 • kontroly požiarnych uzáverov (dverí, okien…)
 • opravy( skracovanie) hydrantových a požiarnych hadíc (B75,C52, D25)
 • spracovanie bezpečnostnej dokumentácie ochrany osobných údajov (GDPR)  v súlade s výkladmi zákona č. 18/2018 Z.z.
 • kontroly núdzových osvetlení
 • Pracovná zdravotná služba (PZS)