Hasiace prístroje

Hasiace prístroje:

Kontroly:
Naša spoločnosť je pripravená vykonať pre vás kontrolu a servis hasiacej techniky. Kontrola hasiacich prístrojov sa vykonáva podľa § 21 a 22 vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z najmenej jeden krát za 12 mesiacov, respektíve jeden krát za 24 mesiacov, podľa druhu hasiaceho prístroja a podľa obdobia, kedy bol hasiaci prístroj uvedený na trh. Máme odborne spôsobilých zamestnancov, ktorí prídu priamo na Vašu prevádzku, hasiace prístroje skontrolujú a ak to bude potrebné odoberú ich za účelom vykonania opravy, ktorá sa vykonáva v zmysle požiadaviek výrobcov hasiacich prístrojov.
Naša opravárenská dielňa je vybavená všetkými potrebnými zariadeniami na vykonanie opravy.

Periodicita tlakových skúšok (opráv) hasiacich prístrojov:
• V prípade poklesu tlaku v hasiacom prístroji
• V prípade poškodenia alebo použitia hasiaceho prístroja
• Každých 5 rokov tlaková skúška nádoby a skúška tesnosti nádoby (každé 2 roky pri vodných a penových hasiacich prístrojoch)

Použitie hasiaceho prístroja: Po zistení požiaru hasiaci prístroj prenesieme do blízkosti ohňa. Vytiahneme zaisťovací kolík a stlačením páky vychádza hasivo z nádoby hasiaceho prístroja do miesta požiaru. 

 

 

Typy hasiacich prístrojov:
– Prenosné a pojazdné práškové hasiace prístroje
– Prenosné a pojazdné hasiace prístroje CO2
– Prenosné hasiace prístroje vodné
– Prenosné hasiace prístroje penové