Požiarne uzávery

Požiarne uzávery:

Taktiež vykonávame kontroly požiarnych uzáverov (dverí, okien)  podľa vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z. z. Kontrola požiarnych uzáverov sa vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca alebo dovozca požiarnych uzáverov alebo prevádzkovateľ požiarnych uzáverov vzhľadom na vplyv prostredia neurčí kratšiu lehotu.